IPR

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Iskolánkban, hét (7) év után, újra indult a fejlesztő, felzárkóztató órák keretében az Integrációs Pedagógiai Rendszer, (IPR) és a Képesség kibontakoztató Program. (KkP). A programok, órarendi, szaktárgyi órákon. illetve tanszobai, szakköri, felvételi előkészítő foglalkozásokon zajlanak. A programban lehetőség nyílik a HH és HHH -gyermekvédelmi támogatásba részesült – (Gyvt) tanulók, közismereti tantárgyak, egyéni mentorációs támogatására. A mentorációs támogatás ügyében, 2023. november 13-tól keressék a tanulók osztályfőnökeit, szaktanárait.
Bőcs 2023. 10. 26.
Lipták Zsolt
igazgató